Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Als u werken uitvoert aan en rond gebouwen in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voorwaarden

Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Hoe aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Prijs

Indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel met een kadastraal nummer, dan worden de eigenaars van alle aanpalende percelen voor de aanvang van het openbaar onderzoek door het gemeentebestuur aangeschreven met een aangetekende brief of met een individueel bericht, tegen ontvangstbewijs, in kennis gesteld van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De aanvrager betaalt de kosten van de aangetekende zendingen.

Er zijn verder geen kosten verbonden aan een stedenbouwkundige vergunning.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening