Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Openbaar onderzoek windturbines

ELICIO NV heeft een omgevingsvergunning bij het departement Omgeving aangevraagd voor het plaatsen van twee grootschalige windturbines.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te:

  • WT1 ten noorden E40, Kattenbos, grondgebied Sint-Lievens-Houtem
  • WT2 ten zuiden E40, Windmolenstraat, grondgebied Erpe-Mere

Kort omschreven gaat het over het Windproject Sint-Lievens-houtem en Erpe-Mere:

SH: Bouw 2 windturbines en bijhorende elektriciteitscabines, bijhorend kabeltracé, permanente en tijdelijke verhardingen en inbuizen van gracht.

IIOA: 2 interne transformatoren (vermogen 8.000 kVA per transformator) en 2 windturbines (max. 7,2 MW per turbine).

Er wordt van donderdag 25 mei 2023 tot en met vrijdag 23 juni 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd.

Wens je meer informatie? Het volledige dossier kan worden geraadpleegd:

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van donderdag 25 mei 2023 tot en met vrijdag 23 juni 2023 worden ingediend, steeds met vermelding van het projectnummer OMV_2023015830:

  • Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be;
  • Of per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere.
Gepubliceerd op  wo 24 mei 2023