Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Openbaar onderzoek vervoerregio Aalst

De vervoerregio Aalst heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen.

In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. Dit openbaar onderzoek loopt van 4 september tot en met 2 november 2023.

Documenten ter inzage

De documenten die in dit openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd kunnen geraadpleegd worden via www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-aalst/openbaar-onderzoek-vervoerregio-aalst 
 

Hoe kan je opmerkingen doorgeven?

 Van 4 september tot en met 2 november kan je opmerkingen bezorgen:

Meer info

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Meer info over vervoerregio Aalst: vervoerregio Aalst
 
Gepubliceerd op  ma 28 aug 2023