Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Onderzoek naar PFAS in Magerstraat

In de buurt van een terrein in Magerstraat 25 heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent de resultaten van een oriënterend bodemonderzoek ontvangen waarbij de aanwezigheid van zogeheten perfluorverbindingen of ‘PFAS’ werd onderzocht.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Op basis van dit onderzoek adviseert het Departement Zorg om no regret-maatregelen te nemen op die locatie en in een gebied rond die locatie. Er zijn ook verdere bodem- en grondwateronderzoeken gepland in de nabije omgeving van deze locatie(s).

Wat zijn no regret-maatregelen?

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om de bevolking te beschermen.

Wat kun jij doen om blootstelling te beperken?

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je langdurig aan veel PFAS wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we bijna niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen in het lichaam.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken in Vlaanderen zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan Departement Zorg de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en Departement Zorg. 

Waar vind je meer informatie?

  • In bijlage vind je meer informatie over PFAS, de mogelijke gezondheidseffecten en wat je kunt doen om blootstelling te beperken.
  • Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vind je op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
  • Op de PFAS-kaart Vlaanderen vind je ook meer informatie over de aanpak en de stand van het onderzoek, en de bijbehorende no regret-maatregelen in uw buurt. De PFAS-kaart kun je raadplegen via www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.
  • Algemene vragen over PFAS kun je sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.
Gepubliceerd op  di 09 jul 2024