Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Noodsituaties

Uiteraard hopen we als gemeentebestuur dat we zo veel mogelijk van rampen, overstromingen enz. gespaard blijven. Indien het noodlot toch zou toeslaan, willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Als gemeentebestuur spelen we bij de hulpverlening een belangrijk rol. Maar ook als burger is het belangrijk dat u weet wat u moet doen of wat van u wordt verwacht.

Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan

Hoe een noodsituatie wordt aangepakt wordt beschreven in een nood- en interventieplan.

De opmaak van dit plan en de voorbereiding op noodsituaties ligt in handen van de veiligheidscel. Hierin zetelen de burgemeester, de noodplanambtenaar en een vertegenwoordiger van alle disciplines (brandweer, medische/sanitaire/psychosociale hulp, politie, logistieke steun en informatiebeheer).

Indien er zich een noodsituatie voordoet op het grondgebied van de gemeente of met impact op de gemeente zal afhankelijk van de aard van de noodsituatie de gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd.

Tijdens een gemeentelijke fase zal de burgemeester de interventies van de hulpdiensten leiden. Hij kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten. In dit geval treden de principes in werking die zijn opgenomen in het algemeen nood- en interventieplan.

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten eveneens weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grotere ramp extra materiaal kunnen leveren, …). Het gemeentebestuur probeert deze gegevens in het nood- en interventieplan actueel te houden, om de hulpverlening nog te verbeteren.

Wat te doen in een noodsituatie?

Omdat noodplanning een gegeven is dat voortdurend in ontwikkeling is, verwijzen we graag door naar www.risico-info.be. Deze website biedt informatie aan over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd. De website is voortdurend in ontwikkeling. Dit webportaal is gerealiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Federale diensten van de Gouverneurs, de lokale en regionale overheden, de federale overheidsdiensten en andere partners betrokken bij het crisisbeheer.

Op deze website:

  • krijgt u tips om u voor te bereiden op een noodsituatie (bv. ongeval, hittegolf, wateroverlast, brand, storm, ...),
  • komt u te weten wat u moet doen tijdens een noodsituatie,
  • krijgt u instructies om een goed noodpakket samen te stellen,
  • ontdekt u waar u rekening mee moet houden na een noodsituatie.