Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Nieuwste cijfers klimaatrapport Zuid-Oost-Vlaanderen

Benieuwd naar waar we intussen staan met onze doelstellingen?

Hoe evolueren de inspanningen op vlak van klimaat in onze steden en gemeenten en in Zuid-Oost-Vlaanderen als regio? Naar dat antwoord kijken we elk jaar uit. De recentste cijfers (2018) gaan alvast de goede richting uit maar duiden ook enkele hardnekkige knelpunten aan. Zo is de CO2-uitstoot al met 10% gedaald tegenover refertejaar 2011, vooral dankzij een sterke afname in de huishoudens. Op vlak van mobiliteit, hernieuwbare energie en landbouw zijn nog extra inspanningen nodig.

Deze cijfers zijn terug te vinden op de online databank Provincies.incijfers.be. Ze vormen een belangrijke tool bij de uitvoering van de klimaatplannen. Ze laten enerzijds toe te monitoren of we op de juiste koers zitten om de klimaatdoelstellingen uit het Burgemeestersconvenant te halen (-40% CO2 tegen 2030). Anderzijds geven ze duidelijk weer welke maatregelen het meest effect hebben en waar eventueel bijsturing nodig is.

Ontdek de resultaten op maat van jouw gemeente of op regionaal vlak

Via de databank is het mogelijk een kant-en-klaar klimaatrapport voor jouw stad of gemeente te bekijken.

Wij zochten uit hoe de regio Zuid-Oost-Vlaanderen heeft gepresteerd. Zo konden we enkele tendensen ontdekken:

  1. Globale CO2-uitstoot met 10% gedaald
  2. Woningen: op het goede pad maar nog altijd hogere uitstoot dan in Vlaams Gewest
  3. Mobiliteit blijft topprioriteit
  4. Lokale besturen investeren in energiezuinige openbare verlichting
  5. Naar een energieneutraal Zuid-Oost-Vlaanderen


GLOBALE CO2-CIJFERS

In Zuid-Oost-Vlaanderen is de CO2-uitstoot met 10,1% gedaald t.o.v. 2011.  In 2017 was dat nog maar 4,5%.

De resultaten in Zuid-Oost-Vlaanderen zijn beter dan in Oost-Vlaanderen (-7%) en Vlaanderen (-6%).  De goede algemene resultaten zijn vooral te danken aan de sterke afname van de CO2-uitstoot in de woningen (-23,2%) en in de tertiaire sector (-8%). 
Extra inspanningen moeten nog geleverd worden op vlak van mobiliteit (+1,3%) en landbouw (+4,3%) - cfr. tabel 2. De industriesector zou ook een tandje kunnen bijsteken (-3,4%) om de sterkere daling in het Vlaams Gewest bij te benen (-8.5%).

Allerlei factoren kunnen een rol spelen in de CO2-uitstoot (het weer, aantal inwoners, aantal woningen,...). Hierdoor is het effect van een lokaal klimaatbeleid pas op langere termijn zichtbaar. 

Meer details per sector en grafieken kan je op de site van Solva terugvinden: https://so-lva.be/nieuwste-cijfers-klimaatrapport-zuid-oost-vlaanderen 

Heb je vragen of suggesties: mail naar duurzaam@erpe-mere.be 

Gepubliceerd op  wo 16 sep 2020