Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Sla je slag met de tankslag!

De afgelopen jaren zijn veel verwarmingsinstallaties overgeschakeld van mazout op aardgas. Hierdoor zitten heel wat woningen met een stookolietank die niet meer in gebruik is. Deze tanks blijven onbeheerd in de grond zitten of naast de woning staan.

Een van de redenen vormt vaak de hoge kostprijs voor het reinigen en verwijderen van de tank. Op lange termijn vormen deze tanks echter een risico op vervuiling van de bodem en het grondwater. Volgens de wetgeving moet een oude stookolietank geledigd en gereinigd worden. Vervolgens moet de tank verwijderd of opgevuld worden met een inert materiaal. Om de kosten voor het buiten gebruik stellen van de tanks te drukken, organiseert het gemeentebestuur van Erpe-Mere een intergemeentelijke ‘tankslag’ samen met de buurgemeenten Zottegem, Aalst, Oudenaarde, Ninove en SOLVA. Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen kan een sanering tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden. De samenaankoop start in het voorjaar 2019.

Voor meer informatie kan je terecht op één van de infoavonden:

11.06.2019 - Zottegem - Zaal Rhetorica - Hospitaalstraat 20

24.09.2019 - Aalst  - CC De werf - Molenstraat 51

26.09.2019 - Oudenaarde - CC De Woeker - De Woeker 3

03.10.2019 - Ninove - CC De Plomblom - Graanmarkt 12 - 9400 Ninove

De infoavonden zijn gratis. 

Heb je interesse?

Vrijblijvend inschrijven kan via de website van SOLVA: http://www.solva.tanksaneringen.be/. De gemeentelijke milieudienst helpt je ook graag verder (tel: 053/60.34.50).

Meer informatie nodig?
milieudienst , tel. 053/60.34.50, milieu@erpe-mere.be
tanksanering@so-lva.be

Gepubliceerd op  di 04 jun 2019