Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Verhuur van een perceel grond in de KMO-zone 'Evenbroekveld'

Gemeentebestuur Erpe-Mere verhuurt via schriftelijke bieding een perceel grond in de KMO-zone 'Evenbroekveld.

Het perceel met een oppervlakte van 10 a 96 ca, is gekend ten kadaster onder Erpe-Mere, 2de afdeling – Mere, sectie A – als deel van nr. 250G.

Het huurcontract wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar tegen een minimumbod van 920,64 euro/jaar.

De uiterste datum van ontvangst van de offerte is bepaald op 30 juni 2019 door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentebestuur, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere, dienst secretariaat of per aangetekend schrijven met datumstempel ten laatste op 30 juni 2019.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij het gemeentebestuur van Erpe-Mere – dienst openbare werken – tel. 053/60.34.37.

Gepubliceerd op  wo 29 mei 2019