Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet. Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.

Het Vlaams Woninghuurdecreet brengt zowel voor huurders als verhuurders veranderingen met zich mee. Zo kan de huurwaarborg drie in plaats van twee maanden huur bedragen, kan je een huurwaarborglening afsluiten en werd vastgesteld wie voor welke herstellingen moet instaan. De website www.woninghuur.vlaanderen bevat alle informatie over dit onderwerp en biedt de mogelijkheid om concrete vragen te stellen.

Gepubliceerd op  ma 07 jan 2019