Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Politiebesluit gouverneur betreffende watergebruik in Oost-Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte vaardigt de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen een politiebesluit uit betreffende het watergebruik.

UPDATE: 3/08/2018

 

- Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

- Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 18u00 en 10u00 met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
  • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u00 en 10u00 met niet-leidingwater.

Overtredingen kunnen bestraft worden met geldboetes en/of een gevangenisstraf.

Gepubliceerd op  vr 27 jul 2018