Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Duurzaam beheer van natuurgebieden bevorderen samen met Natuurpunt

Recent droegen wij enkele percelen in erfpacht over aan Natuurpunt. Deze keuze is gebruikelijk in dergelijke overeenkomsten en biedt tal van voordelen zoals o.a. stabiliteit, continuïteit en een professioneel beheer.

In tegenstelling tot een huurovereenkomst, die beperkt is in duur en regelmatig vernieuwd moet worden, biedt erfpacht stabiliteit en continuïteit. Hierdoor worden wij voor lange tijd ontzorgd over deze percelen. Belangrijk om te benadrukken: het gaat hier niet om actieve landbouwgrond, maar om waardevolle natuurgebieden.

Het doel van de samenwerking met Natuurpunt is een efficiënt beheer te realiseren, waarbij we samenwerken aan de actieve omvorming van het (populieren)bos. Het Gillekesbos kampt met een te hoge opslag van populieren, wat mogelijk om actieve omvorming vraagt. Daarnaast zullen de twee percelen met poelen onderhouden worden, waarbij de haagkanten en poelen open gehouden worden.

De overdracht van deze percelen in erfpacht aan Natuurpunt vzw garandeert een professioneel beheer met ervaring en expertise in natuurgebied. Dit ondersteunt het behoud en de ontwikkeling van de aanwezige natuur en biodiversiteit.

Deze stap past binnen het bredere kader van de klimaattoets en de beleidsnota 2020-2025 van Erpe-Mere. Door samen te werken met natuurverenigingen zoals Natuurpunt, kunnen we de klimaatdoelstellingen realiseren en inzetten op natuureducatie.

Gepubliceerd op  do 28 mrt 2024