Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Minder zwerfvuil op straat dankzij acties in Erpe-Mere

Meer vuilnisbakken en extra opruimbeurten maar ook alle inwoners, bezoekers en handelaars betrekken, zorgt niet alleen voor een betere perceptie van de netheid in een straat, maar lijkt ook te leiden tot een daadwerkelijke daling in het aantal stuks zwerfvuil die rondslingeren.

In onze gemeente werden in januari en februari een reeks acties doorgevoerd om de strijd tegen zwerfvuil op te drijven. En met succes. 

In januari ondertekenden enkele handelaars van de Steenstraat samen met het lokaal bestuur een nieuw charter voor een aangename winkel- en woonervaring. Dit charter markeerde het startpunt van een reeks acties die moesten leiden tot minder zwerfvuil in de Steenstraat.

Netheid gaat erop vooruit

Hoe schoon de burger hun straat vindt, heeft een grote impact op hun levenskwaliteit. Bovendien trekt vuil vuil aan, waardoor zelfs de perceptie van een vuile straat al een trigger kan zijn voor zwerfvuil. Daarom is er een perceptiebevraging georganiseerd voor en na het uitvoeren van de acties, en de resultaten mogen er zijn. 

De deelnemers aan de bevraging storen zich nog steeds even hard aan zwerfvuil maar ze geven wel aan dat ze vinden dat de netheid in de Steenstraat er in het algemeen is op vooruitgegaan. 75%  van de bevraagden geeft een 7 of meer op 10 voor de netheid (in de eerste meting was dit slechts 42% van de bevraagde inwoners).

Bij de eerste meting gaf 1 op de 2 bevraagden aan dat er ‘veel tot zeer veel zwerfvuil’ ligt in de Steenstraat.  Nu vindt nog slechts 31% dit. De bevraagde inwoners geven dan ook aan tevreden te zijn over de acties die genomen zijn. 

Acties

De acties liepen in januari en februari en omvatten onder andere

  • Extra sorteereilanden aan de ingang van handelszaken om klein afval van aankopen meteen te kunnen sorteren.
  • Bijkomende openbare vuilnisbak. Geen excuus meer dat er geen vuilnisbak in de buurt is.
  • Extra opruimbeurten door de gemeentelijke diensten.
  • Communicatie en sensibilisering van inwoners en bezoekers van de Steenstraat.

De acties kaderen in een samenwerking tussen Fost Plus en ons lokaal bestuur. Bedoeling is dat Fost Plus via het pilootproject meer inzichten krijgt in het beheer van openbare netheid op het terrein. Daarvoor worden dus tal van acties georganiseerd en gefinancierd. In de komende maanden zullen de maatregelen verder worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Gepubliceerd op  do 14 mrt 2024