Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Handelaars en inwoners samen voor minder zwerfvuil in Erpe-Mere

Een propere buurt draagt bij aan een aangename leefomgeving. Samen met Fost Plus werkten we een actieplan uit om het zwerfvuil op het openbaar domein te beperken. Er wordt ingezet op twee hotspots: de Steenstraat en de omgeving op en rond het voetbalveld aan de Lindekouter.

Het actieplan volgt op netheidstellingen in de zomer en een specifieke bevraging bij de inwoners en bezoekers van de Steenstraat.

Handelaars en inwoners betrekken

Hoewel het aantal stuks zwerfvuil op de grond nog relatief meevalt, is het toch vooral de perceptie rond netheid in de Steenstraat die niet goed scoort in vergelijking met de rest van de gemeente. Er wordt daarom ingezet op meerdere fronten. In de Steenstraat wordt een extra openbare vuilnisbak geplaatst. De handelaars en inwoners zorgen ervoor dat de onmiddellijke omgeving van hun zaak of deur netjes is. Handelaars krijgen bovendien gratis sorteereilanden om aan hun ingang te plaatsen, zodat afval van de aankopen meteen correct weggegooid kan worden. Extra communicatie en sensibilisering moeten iedereen aanzetten om hun steentje bij te dragen.

Betere afvalinfrastructuur

De omgeving van het voetbalveld blijkt eigenlijk best proper, vooral dankzij de aangehouden inspanningen van de vrijwilligers van de voetbalclub Erpe-Mere United. Verdere analyse toonde echter aan dat de bestaande infrastructuur wel een update kan gebruiken, vooral om het ledigen te vergemakkelijken. Er zullen op en rond het voetbalveld, net als in de kleedkamer en cafetaria nieuwe vuilnisbakken geplaatst worden zodat PMD en restafval maximaal gescheiden ingezameld kunnen worden.

De context: een nieuwe Europese wet

De samenwerking tussen onze gemeente en Fost Plus kadert in een wijziging in de Europese wetgeving rond zwerfvuil. Producenten worden verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen, ledigen van straatvuilnisbakken en sensibilisering. De Europese wetgeving werd nog niet omgezet in België. In afwachting zet Fost Plus pilootprojecten op met gemeentes zoals Erpe-Mere om meer inzichten te krijgen in de zwerfvuilaanpak op het terrein.

Gepubliceerd op  do 18 jan 2024