Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wegenis- en rioleringswerken Kapelhofstraat in Erondegem

Onze gemeente plant samen met rioolbeheerder Farys wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Kapelhofstraat in Erondegem.

De projectzone loopt vanaf de spoorwegbrug van Infrabel, voorbij het kruispunt met de Hoogstraat en de Zandstraat tot aan Erondegemdorp 5. De zijstraat naar het kerkhof wordt meegenomen en parkeervakken worden voorzien thv het kerkhof. De groene cluster van Eksterberg wordt eveneens opgelost.

De werken omvatten de ontdubbeling van de riolering en de heraanleg van de wegenis. Het kerkplein wordt heringericht en de veiligheid van de schoolomgeving wordt verbeterd.

De rijwegbreedte van de Kapelhofstraat wordt aangelegd in asfalt in een breedte van 5,50 m + greppels. De aansluiting op Erondegemdorp/Kuilstraat heeft een breedte van 5,20 m + greppels. De zijstraat naar het kerkhof wordt aangelegd in asfalt en er worden parkeervakken voorzien in waterdoorlatende grasdallen aan de ingang van het kerkhof.

Ter hoogte van de schoolomgeving wordt een wegversmalling voorzien om de ingang van de schoolomgeving te benadrukken en de voetpaden breder te maken.

Er wordt naar gestreefd om over de ganse lengte van de straat voetpaden van 1,50 m aan te leggen die aansluiten enerzijds op de voetpaden van de spoorwegbrug van Infrabel en anderzijds op die van de Hoogstraat en Zandstraat. De sterk afhellende taluds langs de pare huisnummers worden beveiligd.

Op het kerkplein worden de parkeervakken geordend in twee rijen en wordt kant Kapelhofstraat een hoppin-punt met toegankelijke bushalte voorzien.

Gepubliceerd op  di 06 jun 2023