Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vogelgriep: stand van zaken 27/6/2017

Bijkomende besmettingen in Wangenies (Fleurus).

Er werd weer een bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Wangenies (Fleurus). Het FAVV vraagt alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

De Minister van Landbouw Willy Borsus verduidelijkt : "De maatregelen in de strijd tegen de vogelgriep worden systematisch aangepast in functie van de epidemiologische gegevens en moeten proportioneel zijn aan de risico’s. Ik ben me bewust van de moeilijkheden die deze situatie met zich meebrengt voor de houders van pluimvee in de betrokken zones. Ik moedig de houders van vogels – zowel professionele als particuliere – aan de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de dierengezondheid in ons land vastberaden te respecteren.”

Rond het nieuwe geval in Wangenies wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zone pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 48 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd. Zoals enkele weken geleden beslist, blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten wel verboden, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen…) met pluimvee. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

Gepubliceerd op  ma 19 jun 2017