Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Werken aan bruggen E40 in Erpe-Mere starten op 8 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 8 augustus met een nieuwe fase in de werken aan de bruggen over en in de E40 in Erpe-Mere. Er wordt een tijdelijke weg aangelegd aan de noordzijde van de snelweg zodat het verkeer hier in latere fases van de werf kan over rijden.

Voor het aanleggen van deze weg zal een deel van de snelweg moeten ingenomen worden en zal het verkeer richting Gent tijdelijk over een verminderd aantal rijstroken moeten rijden. Richting Brussel is er geen hinder. Op het onderliggend wegennet zullen de werken voelbaar zijn gezien de brug over de E40 wordt afgesloten. Deze fase van de werken duurt tot november dit jaar. Daarna wordt gestart met de werken in de richting van Brussel. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024.

Aanleg stuk tijdelijke snelweg en tijdelijke brug

In deze fase van de werken legt AWV ten noorden van de snelweg tijdelijke wegenis aan die moet dienen om tijdens latere fases verkeer van de E40 over te sturen. Het gaat concreet om de verbreding van de Lange Ommegangstraat en Blauwenbergstraat om als tijdelijke snelweghelft richting Gent te dienen. Hierdoor zal het terrein tussen de E40 en de lokale straten worden ingenomen. Daarnaast bouwen ze een  tijdelijke brug van de E40 over de spoorweg, in het verlengde van de tijdelijke snelweghelft richting Gent op het terrein tussen de E40 en de lokale straten. In de loop van november breekt AWV dan de brughelft van de E40 richting Brussel af (weekend 25 november tot 28 november van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur) en voorzien ze ook de afbraak van de brug Merestraat (in de nacht van zaterdag 18/11 op zondag 19/11).

Verkeer op versmalde rijstroken en lokale omleidingen

Tijdens deze werken zal het verkeer richting Gent gedurende 2 maanden op 2 versmalde rijstroken en 2 maanden op 3 versmalde rijstroken rijden. De nieuwe situatie gaat in maandagochtend rond 5.00 uur. Het verkeer richting Brussel ondervindt geen hinder. 

Ook het onderliggende wegennet ondervindt hinder. De Merestraat/Lange Ommegangstraat in het noorden en de Merestraat/Patrick Lanckmanstraat in het zuiden worden onderbroken
Fietsers tussen Erpe en Aalst rijden om via Kleine Ommegangweg, Grote Zadelweg en Achtermaal. Omgekeerd tussen Mere en Aalst rijden fietsers via de Kloosterstraat, Groeneweg, Ediksveldestraat, Strekstraat, Rijdentstraat en Nieuwenbroekstraat. Gemotoriseerd verkeer rijdt zoveel mogelijk via de gewestwegen: R41, N9 (Gentsesteenweg) en N46 (Oudenaardsesteenweg)

Geluids- en trillingshinder omgeving

De aannemer zal op 8 augustus meteen starten met het heien van damwanden langs het spoor. Dit is nodig voor het bouwen van de tijdelijke brug. Deze werken gebeuren met grote heimachines die metalen profielen in de grond slaan. Deze werken zullen overdag maar deels ook 's nachts uitgevoerd worden. De nachtelijke werken zijn noodzakelijk omdat ze dicht bij het spoor gebeuren en uit veiligheidsoverwegingen enkel toegelaten worden als het spoor 's nachts buiten dienst kan gesteld worden. Het geluid en de trillingen zullen in de omgeving merkbaar zijn. Deze werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Veiligheidsmaatregelen

Ter hoogte van de werfzone zal een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden voor de veiligheid van de wegenwerkers en de weggebruikers. Hier zal ook op toegezien worden door de inzet van flitscamera’s. Verder wordt ook het dynamisch filebeveiligingssysteem ingezet om ongevallen in de staart van eventuele files te vermijden. 

Meer info over de werken en de omleidingsplannen op www.wegenenverkeer.be/erpe-mere

Gepubliceerd op  do 04 aug 2022