Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Nieuw deel fietssnelweg F414 (Aalst - Zottegem) in Erpe-Mere officieel geopend

Op 1 juli 2021 werd een nieuw gedeelte van de fietssnelweg F414 (Aalst - Zottegem) in Erpe-Mere officieel geopend. De Provincie Oost-Vlaanderen werkte samen met het Vlaams Gewest tussen de Loskadestraat en de Rooseveltlaan een belangrijke missing link weg.

Vanaf nu hebben fietsers een attractief en veilig alternatief voor de drukke N46. Het nieuwe stuk van de fietssnelweg zorgt voor een vlotte verbinding tussen de dorpskernen van Erpe en Mere en het station van Erpe-Mere. Het is een belangrijke bouwsteen in de fietssnelweg naar Aalst en Zottegem.  

Het tracé van het anderhalve kilometer lange nieuwe stuk fietssnelweg tussen de Loskadestraat en de Rooseveltlaan loopt naast de E40, rond de KMO-zone Evenbroekveld en langs het overstromingsgebied Keizersveld. De waardevolle natuur rond het bufferbekken werd zoveel mogelijk gevrijwaard voor de aanleg van het traject en de nodige compensatie werd voorzien. Het nieuwe fietspad, uitgevoerd in beton, is drie meter breed. Het fietspad wordt verlicht met zuinige, natuurvriendelijke LED-verlichting.

De Provincie Oost-Vlaanderen slaat voor dit project in Erpe-Mere de handen in elkaar met het Vlaams Gewest. Beide partners staan elk in voor 50% van de investeringskost van in totaal 727 000 EUR (inclusief BTW). De aannemer van de werken was Wawebo NV uit Sint-Gillis-Waas.

Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken, vindt de aanleg van fietssnelwegen een belangrijk aandachtspunt en verhoogt daarom dit jaar het budget van het Fietsfonds met 50%. 

Maatwerk

Fietssnelwegtrajecten zijn op de meeste trajecten in Oost-Vlaanderen gebundeld met grote lijninfrastructuren zoals spoorlijnen en kanalen. In de dichtbebouwde regio rond Aalst is dat niet altijd mogelijk, en moet soms voor andere oplossingen gekozen worden. Het nieuwe deeltraject in Erpe-Mere maakte zoveel mogelijk gebruik van het tracé van bestaande loswegen en een aantal oude voetwegen, tussen de bestaande barrières van autosnelweg, gewestweg en spoorwegen.

Hoewel de relatief beperkte lengte van het traject (1,5 kilometer) was de aanleg een complexe uitdaging. Er moest rekening gehouden worden met hoogteverschillen, stabiliteit, waterhuishouding en -buffering, natuur en landschap, en de aansluitingen op de omgevende routes. Door de ligging rondom een bufferbekken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), gebeurde het ontwerp in nauw overleg met de VMM. De dijk rond het bufferbekken waarover de fietssnelweg loopt, werd omwille van de waterhuishouding en de extreem natte gronden verhoogd.

Multifunctioneel gebruik

Rond het bufferbekken is ook een semi-verhard wandelpad aangelegd, wat het comfort en de veiligheid van zowel de wandelaars als de fietsers verhoogt.

De fietssnelweg krijgt een hoofdzakelijk functionele bedoeling voor woon-werk en woon-schoolverkeer. Speed pedelecs zijn er zeker welkom. Het voldoende brede fietspad enerzijds en het wandelpad anderzijds voorkomt conflicten met tragere (al dan niet recreatieve) fietsers en wandelaars. 

Samenwerking

Een goede samenwerking is onontbeerlijk voor de realisatie van de fietssnelweg F414 en het project in Erpe-Mere in het bijzonder. De Provincie kon niet alleen rekenen op de Vlaamse Milieumaatschappij, ook het Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW), de Agentschappen Natuur en Bos (ANB) en Wegen en Verkeer (AWV), Infrabel en de gemeente Erpe-Mere verleenden hun medewerking in het complexe project.

Verdere plannen F414 Aalst-Dendermonde

Er lopen initiatieven om ook het resterende deel richting Aalst (Siesegemlaan, 3,7 km) te realiseren, in een goede samenwerking met bovenvermelde partners, maar ook met de stad Aalst en het stadsontwikkelingsbedrijf AGSA (en de private partners in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein).  

Voor het traject vanaf Burst richting Zottegem is er in overleg een Startnota in opmaak.

Gepubliceerd op  do 01 jul 2021