Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Alle straatlampen worden ledlampen

ln opdracht van het lokaal bestuur gaat het netbedrijf Fluvius tegen 2030 het integrale openbaar verlichtingspark ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting.

Via die versnelde ombouw wordt vooral gemikt op een forse daling van zijn energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Het juiste licht op de juiste plaats

Het uitgangspunt bij de vervanging van klassieke lampen door led-toestellen is steeds het beter verlichten van de openbare weg, gecombineerd met een lager vermogen. Bij elke vervanging wordt een lichtberekening uitgevoerd die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke specifieke straat, fietspad op plein.

Parameters als het lichtniveau, kleurtemperatuur en het brandprogramma worden zo per cluster afgetoetst aan het lokaal regiomasterplan openbare verlichting van uw gemeente.

Om een optimaal verlichtingsniveau te halen is het soms noodzakelijk om de hoogte en de tussenafstanden van de palen te veranderen. De nieuwe ledverlichting laat ook toe om de lichtbundel beter te richten naar het openbaar domein, waardoor het strooilicht in voortuinen of op gevels wordt beperkt.

Planning

Binnenkort, doorheen mei en juni 2021, zijn volgende straten aan de beurt:

  • Erpe- Kraaineststraat, Dorpsstraat en Allemansbos
  • Aaigem - Hazelbeek en Ratmolenstraat
  • Erondegem- Lange Nieuwstraat en Koningsdries
  • Mere- Broekstraat

Opmerking : tijdens de duur van de werken is het mogelijk dat er tijdelijk een ander brandprogramma in werking zal zijn. Fluvius garandeert wel dat er steeds verlichting zal branden.
Ook alle nieuw geplaatste LED toestellen worden gedimd volgens de huidige standaard en dit op basis van het opgestelde regiomasterplan OV.

Gepubliceerd op  ma 17 mei 2021