Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Laat ze liggen

De herfst is in het land. Laat de blaadjes liggen en doe hiermee een goeie zaak voor de natuur, de biodiversiteit en de waterhuishouding.

Wat is het probleem?

Onze natuur komt steeds meer onder druk te staan. Samen met de achteruitgang van de biodiversiteit en de daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten, groeit ook het besef dat biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijke processen bijdragen aan het welzijn van de mens. Deze natuurlijke processen zijn op lange termijn haalbaarder en duurzamer voor het mitigeren van extreme situaties zoals wateroverlast, uitzonderlijke hitte en andere consequenties die samengaan met de klimaatveranderingen.

Wat zijn de oplossingen?

Byebye grass

Alle oppervlakken met kort gemaaid gras zonder speel-, recreatie- en/of andere functie worden beter getransformeerd naar (natuurlijke) bloemenrijke en kruidenrijke graslanden, bloemrijke ruigtes met randen bestaande uit inheemse struiken en/of bomen. Het maaien van deze gebieden gebeurt gefaseerd zodat de plaatselijke fauna de kans krijgt maaiperiodes te overleven. Kleine ruigteoppervlaktes moeten ook de kans krijgen ongemaaid de winter in te gaan. Deze werkwijze zorgt voor meer variatie, meer biodiversiteit, een natuurlijker, esthetisch karakter, een betere duurzaamheid en een lagere beheerskost.

Reden: De manier waarop een gazon (frequent gemaaid grasland) nu beheerd wordt, draagt weinig bij aan ecosystemen, is arbeidsintensief en duur. Bovendien is gazon een groenelement dat weinig waterabsorptie en CO2 opslag toelaat: het is een groene woestijn. Het omzetten van (grote) ongebruikte delen van deze gazons naar bloemenweides, bloemrijke ruigten en hooilanden zorgt voor een enorme verhoging van de lokale biodiversiteit. Variatie en structuur zorgen voor diversiteit. Dit vormt de basis van ecosystemen en zorgt voor de voedselvoorziening van vele insectensoorten, welke op hun beurt het voedsel zijn voor vele andere dieren. Hiernaast is gras beheerd als hooiland een uitstekende CO2 captator
in tegenstelling tot gazon, afhankelijk wat er met het maaisel gebeurt.

Bomen voor een aangenamere klimaattransitie en buffering van extreme weersomstandigheden

Momenteel is er slechtst 11% bos in Vlaanderen waardoor we één van de laagste scores hebben binnen Europa. Per dag wordt er ongeveer 0,72 hectare/dag ontbost in Vlaanderen. Het gericht aanplanten van bomen in dorpen, gemeenten en steden is een grote stap voorwaarts. Naast hun esthetisch nut zijn bomen, geplant in de juiste condities en op de juiste plaats, een goedkope en goede buffer tegen droogtes, overstromingen, luchtvervuiling, extreme hitte en extreme winden.
Uitleg: Bomen zorgen voor een natuurlijke waterbalans bij zowel extreme droogte als wateroverlast. Ze zijn grote CO2 captators, filteren fijn stof, zorgen voor een buffering bij extreme temperaturen en rukwinden en hebben bovendien een positief effect op de volksgezondheid.

Afbouwen van verharding en bebouwing
Iedere vierkante centimeter die verhard is, zorgt ervoor dat water niet kan infiltreren in de bodem met meer overstromingen en droogtes als gevolg. Lokale watercaptatie door bv wadi’s kunnen ons grondwaterpeil aanvullen en overstromingen voorkomen, daarnaast zijn ze, indien goed beheerd, perfect om de lokale biodiversiteit te verhogen. Alsook kan er ingezet worden op halfverharding zoalsbijvoorbeeld bij groenparkings.

Sociale functie
We leven in een maatschappij die sterk geautomatiseerd is, toch leven we in de meest gehaaste tijden ooit. Stukjes groen binnen handbereik in de stad bieden een aangename ontmoetingsplaats en helpen mensen terug in contact te komen met de natuur, zich te onthaasten en te ontstressen. Speelnatuur zorgt hierboven ook voor dat kinderen vaker buiten komen in de natuur.

Gepubliceerd op  do 01 okt 2020