Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Nieuwe oproep Proeftuinen Droogte: dien een projectvoorstel in uiterlijk op 30 september 2020

Om waterschaarste in Vlaanderen te voorkomen, moeten we met zijn allen inspanningen leveren. Samenwerkingsverbanden van meer dan twee bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen een projectsubsidie indienen.

Samenwerkingsverbanden van meer dan twee bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen tot uiterlijk 30 september 2020 een aanvraag voor een projectsubsidie indienen bij proeftuinendroogte@vmm.be.

Wat zijn Proeftuinen Droogte?

Om waterschaarste in Vlaanderen te voorkomen, moeten we met zijn allen inspanningen leveren. Dat betekent anders omgaan met afvalwater en regenwater, vernieuwende manieren van werken hanteren en innovatieve technieken inzetten. Met de Proeftuinen Droogte bouwen we kennis op over praktische en technische uitdagingen en oplossingen en onderzoeken we beleidsmatige en administratieve hindernissen en mogelijkheden.  Begin 2020 gingen de eerste 8 Proeftuinen Droogte van start.

Nieuwe oproep voor proeftuinen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir maakt in augustus 2020 opnieuw 4 miljoen euro vrij om innovatieve projecten die het risico op waterschaarste verminderen, te ondersteunen. Deze actie is een onderdeel van de Blue Deal die de Vlaamse Regering eind juli 2020 bekendmaakte en waarmee ze de strijd tegen de droogte wil aangaan.

 • De oproep is beperkt zich tot bedrijven, zowel industrie als landbouw.
 • Werk met ten minste drie bedrijven een gezamenlijke oplossing uit, om in de toekomst beter voorbereid te zijn op lange periodes van droogte en zo waterschaarste in de toekomst te beperken.
 • Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van 75.000 euro.
 • Maximaal subsidiepercentage is 75 % van de projectbegroting.
 • Uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring moet het project afgerond zijn. Het samenwerkingsverband en het behaalde resultaat moeten voor een periode van minimum 10 jaar behouden blijven.
 • De initiatiefnemer wordt een ambassadeur 'Proeftuinen Droogte' en engageert zich om actief deel te nemen aan het communicatie- en participatietraject.

Voorbeelden van projecten

 • Drie lokale bedrijven investeren in een gezamenlijk bekken waar het regenwater opgevangen wordt. Naast de opvang voorzien ze ook het nodige netwerk zodat dit water verdeeld kan worden op de momenten van waterschaarste.
 • Op momenten van waterschaarste kan er verzilting optreden. Verschillende partners dringen verzilting terug door de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten.
 • Binnen een cluster van bedrijven worden de afvalwaterstromen en waterbehoeften van de verschillende bedrijven integraal bekeken. Zo worden er mogelijke interessante combinaties gemaakt.
 • Bedrijven beslissen gezamenlijk om de nodige voorzieningen te treffen om in periodes met wateroverschot meer water te laten infiltreren. Dat dan kan opgepompt worden op het moment van droogte.
 • ...

Meer info, het reglement en het invulformulier kan je hier terugvinden: https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte/oproep-projecten-2020/ 

Gepubliceerd op  ma 07 sep 2020