Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Milieueffecten RUP Zonevreemde woningen – Fase I

De gemeente Erpe-Mere werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde woningen in de gemeente. Voor het RUP - Fase I heeft de Vlaamse overheid een beslissing genomen over de milieueffecten.

Dit RUP - Fase I moet rechts- en woonzekerheid bieden aan eigenaars van vergunde en vergund geachte woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Om de effecten van dit RUP op het milieu na te gaan, werd een screeningsdossier opgemaakt met de beoordeling van alle relevante milieuaspecten door de verschillende adviesinstanties. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft op basis van dit screeningsdossier beslist dat het ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een bijkomend plan-MER (milieueffectenrapport) niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (http://www.mervlaanderen.be/). Langskomen kan ook op de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere) op weekdagen van 8.30 uur tot 11.30 uur, op woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.

 

Gepubliceerd op  wo 16 mei 2018