Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Meldpunt boorbedrijven

Voortaan kan je illegale booractiviteiten melden via het online 'meldpunt boorbedrijven'. Het kan gaan over grondwaterwinningen zonder voorafgaande aktename of vergunning, boorbedrijven die zonder erkenning werken of die de voorwaarden opgelegd in de milieuregelgeving niet opvolgen.

Het meldpunt is een samenwerking tussen het Departement Omgeving en de VMM, die samen instaan voor de verdere afhandeling of doorverwijzing van de ontvangen meldingen.