Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Meldingen

Een melding gaat over de leefomgeving in de gemeente zoals sluikstorten, een gat in het wegdek, een zwaar beschadigd voetpad, …
Met de meldingskaart kan u problemen signaleren of ideeën kenbaar maken bij het gemeentebestuur. Elke gegronde melding wordt verder onderzocht. Indien haalbaar worden kleine werken zo snel mogelijk uitgevoerd. Grote werken kunnen niet meteen worden aangepakt en vragen verder onderzoek en eventuele dossiersamenstelling.

Klachten over onze dienstverlening zijn geen meldingen. U kan een klacht formuleren via het klachtenformulier.

Hoe aanvragen

  • Deze kaart geldt enkel voor het openbaar domein/openbare installaties en niet voor private eigendommen.
  • Vul steeds je identiteitsgegevens in. Anonieme meldingen worden niet behandeld!
  • Slechts één melding per kaart aub.
  • Kruis aan wat je te melden hebt. Geef een exacte situering waar het probleem zich voordoet. Duid daarom steeds de precieze plaats aan (straat + nr. en noteer duidelijke herkenningspunten of plaatsbeschrijvingen)
  • Defecte straatverlichting dient u aan Fluvius te melden