Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeente Erpe-Mere heeft het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) ondertekend. Daarmee engageert onze gemeente zich om concrete doelstellingen te behalen tegen 2030. Bovendien kan Erpe-Mere door de ondertekening van dit pact rekenen op 65.000 euro extra subsidies om haar klimaatplan uit te voeren. Engagement voor het klimaat

De Erpe-Meerse gemeenteraad heeft een engagement voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven. In het Pact wordt er gefocust op vier domeinen:

  • Werf 1: vergroening
  • Werf 2: renovatie, hernieuwbare energie
  • Werf 3: duurzame (deel)mobiliteit
  • Werf 4: droogteproblematiek

Concreet streeft het Pact tegen 2030 naar één boom per Vlaming, een halve meter haag of gevelgroen per inwoner, één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners, één laadpunt per 100 inwoners, één deelsysteem per 1.000 inwoners, één meter extra fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner en één kubieke meter extra  regenwateropvang per inwoner.

Wat betekent het Pact voor Erpe-Mere?

Onze gemeente springt mee op de kar en gaat een engagement aan om de voorgestelde doelstellingen te behalen. Voor het jaar 2021 wordt een bedrag van bijna 25 miljoen euro verdeeld tussen de steden en gemeenten die het Pact ondertekenen. Daardoor is Erpe-Mere nu al zeker van 65.000 euro extra subsidies. Onze gemeente zal de extra middelen goed kunnen gebruiken om haar klimaatambities nog verder op te drijven.

De gemeente onderneemt al heel wat acties om de impact op het milieu te verminderen en de omgeving energiezuiniger en bewuster te maken. Zo ondertekende Erpe-Mere eerder al het bomencharter, staan er meerdere Hoppinpunten gepland en zijn er drie klimaatrobuuste projecten van start gegaan met steun via burgerbudget. We plantten een speelbos aan eind november. Er wordt werk gemaakt van de omschakeling naar LEDverlichting in samenwerking met Fluvius.