Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Opnieuw in de kijker: Leen aan 0% voor energiebesparende werken

Energiehuis SOLVA laat weten dat Erpe-Mere het zeer goed doet op vlak van de renteloze lening in het kader van energiebesparende werken. In het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is dit volgens ons dan ook een zeer welkom stimulus!

Dankzij de gemeente Erpe-Mere kan je tot 15.000 euro renteloos lenen voor energiebesparende werken.

De Energielening van de Vlaamse overheid helpt je om je werken te financieren. Dankzij de tussenkomst van de gemeente Erpe-Mere kan iedere inwoner* tot 15.000 euro lenen aan 0 %, met een maximale terugbetalingstermijn van 8 jaar. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een akkoord gesloten met Solva, het lokale energiehuis. De werken die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld dakisolatie, hoogrendementsbeglazing of zonnepanelen. Er zijn bovendien geen dossierkosten en vervroegd terugbetalen is mogelijk zonder wederbeleggingsvergoeding.
Meer weten? Het energiehuis SOLVA is bereikbaar op het nummer 053 64 65 21 of via info@so-lva.be.

* iedere natuurlijke persoon die een woning huurt, verhuurt of bezit in Erpe-Mere. Iedere aanvrager kan voor maximum drie woningen een lening krijgen.

Gepubliceerd op  do 31 aug 2017