Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Klimaatplan in uitvoering

Eind september klom onze gemeente mee op de barricades voor het klimaat. Samen met 12 andere lokale besturen ijveren we voor actie om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan.

We houden het dus niet bij een promopraatje, maar poneerden tijdens een persconferentie een straffe stelling waar we als Erpe-Mere volledig achter staan:

Klimaattoets invoeren voor alle beslissingen.

Na de persvoorstelling werd het plan met de klimaatmobiel op een duurzame manier naar Brussel gereden om over te maken aan de Europese Commissie.

Dat we het menen met ons engagement, maken we duidelijk door onze deelname aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen dat in 2017 werd opgestart. Samen met de projectpartners (13 lokale besturen, Provincie Oost-Vlaanderen, streekontwikkelingsintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) willen we tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderen en onze regio weerbaar maken tegen de klimaatverandering.

Ambitieus plan

Na een jaar hard werken aan een klimaatplan voor onze gemeente en de regio mag het resultaat gezien zijn. In totaal werden meer dan 68 maatregelen en 327 acties geformuleerd, zowel om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie), als om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan (adaptatie). Een flinke to do-lijst dus voor het gemeentebestuur, onze inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen. Want alleen samen kunnen we het klimaatplan ook echt realiseren.

Een overzicht van alle maatregelen is alvast te vinden in de samenvattende brochure (zie bijlage).

Gemeenten aan zet

Jaarlijks produceren de 13 steden en gemeenten samen 850.000 ton CO2 of 3,9 ton CO2 per inwoner. En deze grote ecologische voetafdruk kan een pak kleiner.

We nemen als gemeente zelf het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. We gaan nog een stap verder door een klimaattoets in te voeren bij het nemen van relevante beslissingen. Zo ondernemen we altijd actie in lijn met de doelstellingen uit het klimaatplan.

Daarnaast willen we jullie - onze inwoners, bedrijven, landbouwers, organisaties - ook stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, kleiner gaan wonen, zonnepanelen op elk geschikt dak, energie-efficiënte bedrijfsgebouwen, … We staan alvast klaar met een pak maatregelen onder de arm om jullie hierin te ondersteunen.

Doe ook mee!

Vanaf dit najaar gaan we over tot actie. Zit je net als alle projectpartners op hete kolen om het plan effectief mee te realiseren? Maak je dan als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer bekend op klimaatgezond@so-lva.be en ga mee op weg naar een klimaatgezonde regio.

Lees hier het klimaatplan: http://www.so-lva.be/lees-hier-het-klimaatplan

Meer info bij dienst Leefmilieu: 053 60 34 50 of duurzaam@erpe-mere.be.

Gepubliceerd op  vr 09 nov 2018