Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Klimaatplan in uitvoering - Top 20 actieplan

Samen met 21 andere lokale besturen ijveren we voor actie om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ heeft 3 doelstellingen:

  1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren 13 steden en gemeenten zich tot het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan.
  2. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren 8 steden en gemeenten zich tot het uitschrijven van een individueel klimaatplan dat qua doelstelling aansluit op het gezamenlijke klimaatplan (-40% CO2 en toepassen van maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering temperen).
  3. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en strategie ontwikkeld met de 21 steden en gemeenten op het grondgebied.
  4. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen op afroep door de 21 steden en gemeenten uitgevoerd worden op eigen grondgebied, zoals autodeelprojecten, renovatietrajecten, ...

Voor de begeleiding van het eerste deel is het studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) aangetrokken. Zoals vereist, dienden 13 gemeenten binnen twee jaar na de ondertekening gezamenlijk o.a. een CO2-nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en een klimaatplan in. Dit regionaal plan omvat een overzicht van de maatregelen die de gemeenten zullen treffen om de uitstoot op hun grondgebied te reduceren (mitigatie) en de adaptatie-maatregelen (na risico- en kwetsbaarheidsanalyse). Een sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is daarbij zeer belangrijk. Met deze 13 lokale besturen werd een intensief traject doorlopen in een periode van twaalf maanden om tot een gezamenlijk, regionaal klimaatactieplan te komen.

De Top 20 van maatregelen kan je in bijlage terugvinden.

Concreet voor de komende maanden op het programma:

- Klimaattoets voor alle relevante beslissingen, bevoorbeeld in overheidsopdrachten

- Burgerparticipatie: voorbeelden: opstart Repair Café, tuincoach, burgerbudget klimaatprojecten, scholen en natuur in de buurt

- Duurzame visie op mobiliteit: tot 30/9/20 konden opmerkingen en suggesties doorgegeven worden, nu worden deze verzameld in functie van een mobiliteitsplan.  

- Energetisch renoveren: er is een samenwerking opgezet met het Energiehuis, maandelijks kan je terecht bij de expert inzake duurzame renovaties, isolatie, zonnepanelen,... 

Voor meer informatie of suggesties: duurzaam@erpe-mere.be of bel naar 053/60 34 52.

Gepubliceerd op  wo 16 sep 2020