Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Kennisgeving plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen'

De procedure voor het opstellen van het plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen' door de provincie Oost-Vlaanderen is opgestart.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 21 juni 2021. De periode van terinzagelegging loopt van 28 juni tot en met 27 augustus 2021.

De volledig verklaarde kennisgeving kan worden geraadpleegd via:

De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen', Koning Albert ll-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met vermelding 'Publieke inspraak plan-MER 'Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen" in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar (https://lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Gepubliceerd op  di 22 jun 2021