Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Oproep kandidaatstelling overname beheer van percelen ANB

Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van een aantal percelen over te dragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling.

Deze percelen zijn verworven door ANB en dienen beheerd te worden ten behoeve van de realisatie van Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen.

Procedure

Dien uiterlijk 12/09/2022 een motivatienota in bij het ANB, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel, mailadres: martine.waterinckx@vlaanderen.be)

In de motivatienota moet je aantonen dat jij de meest aangewezen beheerder bent aan de hand van volgende criteria:

  1. Voorstel van beheer om de voorop gestelde Europese instandhoudingsdoelen en/of regionaal belangrijke biotopen te realiseren. Indien men een ander natuurdoel wenst te realiseren, wordt gevraagd dit te motiveren en tevens een voorstel van beheer toe te voegen.
  2. Beschikken over een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, en/of een beheerplan van een natuur- of bosreservaat, en/of een uitgebreid bosbeheerplan.

Als kandidaat beheerder moet je het beheer van alle percelen behorende tot een zelfde cluster overnemen.

Erpe-Mere

In Erpe-mere wordt een cluster van 3 percelen en 1 perceel apart, alle gelegen in Aaigem, aangeboden voor beheer.

Informatie

Meer info is terug te vinden op de website https://www.natuurenbos.be/overzicht-percelen-beheeroverdracht

Gepubliceerd op  do 04 aug 2022