Gemeente Gemeente Erpe-Mere

In beeld: Eerste Klimaattafel in Erpe-Mere

Het gaat niet goed met ons klimaat. Daarom organiseren 13 steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen elk een klimaattafel. Aan de klimaattafel kan iedereen klimaatgezonde ideeën voorstellen. Deze ideeën worden meegenomen bij de opmaak van het klimaatplan voor de regio.

Overal engageren mensen zich om de klimaatopwarming te vertragen. Er is goede wil en er zijn talrijke ideeën. We zullen echter een versnelling hoger moeten schakelen en iedereen moet zijn steentje bijdragen. De 13 gemeenten (Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm) denken na over acties om hun CO2-uitstoot te verminderen met 40% tegen 2030 en de gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Zonder acties van gezinnen, bedrijven, scholen,… is dit echter niet mogelijk. Daarom zoeken de 13 steden en gemeenten klimaatgezonde ideeën tijdens de klimaattafels. In Erpe-Mere vond die plaats op donderdag 9 november 2017.

Op de agenda stonden belangrijke actuele thema’s zoals de omschakeling naar hernieuwbare energie, efficiënte en duurzame mobiliteit, energiezuinig en klimaatgezond wonen en de keuze voor lokale en regionale producten.

Bijzonder uitnodigende tafel!

Voor de klimaattafels liet communicatiepartner bigtrees een bijzondere tafel ontwikkelen: één die met CO2 werd gemaakt. De maker, Orbix, is een bedrijf dat kwalitatief bouwmateriaal ontwikkelt uit staalbijproducten. Het zet hard in op duurzaamheid, recycling en een circulaire economie.

Na 12 jaar onderzoek heeft Orbix een proces ontwikkeld dat bijproducten van staal in combinatie met CO2 omzet in nieuwe, hoogwaardige bouwmaterialen, zoals klinkers, stenen, tegels of bakstenen. Ze doopten het proces het ‘carbstoneprocédé’. Ingenieus en helemaal futureproof.

Het procédé zorgt voor een unieke, permanente opslag van een substantiële hoeveelheid CO2. In een tafel bijvoorbeeld, waar mensen aan gaan zitten om te praten over het klimaat. Een klimaattafel dus. Deze tafel is een combinatie van zand, water en Carbinox. Dit wordt gemengd, in een mal geperst en in een klimaatkamer uitgehard door toevoeging van een hoge concentratie aan CO2.

Dit prachtig ontwerp nodigt niet enkel uit tot dialoog over het klimaat, maar meteen ook tot een dialoog over het object zelf: wat kunnen we nog meer doen om CO2 te recycleren, maar vooral hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030.

Enkele klimaatideeën van inwoners en de Provincie Oost-Vlaanderen en hun CO2 reductie.

“De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer windmolens. Maar dan enkel op weloverwogen plaatsen in het landschap. Ook het lokaal draagvlak is cruciaal als men de windturbines écht gerealiseerd wil zien. Daarom legt de Provincie op dat burgers voor 20% moeten kunnen participeren en ook mee moeten kunnen beslissen over de inrichting van de omgeving van de windmolens via een omgevingsfonds. Hier in deze regio lanceerde de provincie het project ‘Energielandschap Denderland’. Samen met de steden en gemeenten in de Dendervallei maken we een gedragen ruimtelijke visie op voor grootschalige productie van hernieuwbare energie via wind, water, zon en biomassa.

In de 13 gemeenten die nu samen een klimaatplan opmaken, zien we in de komende jaren graag minstens 20 bijkomende windturbines verschijnen.

ZES: “Indien we in de komende jaren 20 bijkomende windturbines bijplaatsen van 3 MW kunnen we meer dan 34.000 gezinnen of 1/3e van de gezinnen in de regio van groene stroom voorzien. Dit komt overeen met 24.972 ton CO2/jaar.”

“De Provincies zetten ook volop in op de realisatie van een netwerk van fietssnelwegen. Je kan ze herkennen aan het nieuwe F-logo (witte F op afgeronde lichtblauwe driehoek). In deze regio zijn we bijvoorbeeld bezig met de aanleg van fietssnelweg F414 van Burst via Erpe-Mere naar Aalst. Het deel in Mere is afgewerkt en fietstunnels onder de R41 in Aalst worden dit jaar geopend. In Zuid-Oost-Vlaanderen willen we nog ongeveer 100 km fietssnelweg realiseren in de komende jaren.”

ZES: “Fietssnelwegen maken het mogelijk om iets langere afstanden vlot met de fiets te kunnen afleggen, vb. afstanden in kader van het woon-werkverkeer die met een elektrische fiets kunnen gebeuren. Vandaag wordt nog 70% van alle woon-werkverkeer met de wagen afgelegd.”

“Voor de gezinnen die maar sporadisch een auto nodig hebben zou het interessant zijn om een standplaats met deelauto’s te plaatsen aan het station van Denderleeuw. Nu moet je eerst naar Aalst om een deelauto op te halen. Op die manier is het moeilijk potentiële nieuwe gebruikers aan te trekken. Een deelauto zorgt voor een bewustere keuze van transportmiddel en maakt voor veel gezinnen een tweede wagen overbodig.”

ZES: “Auto’s staan 95% van de tijd stil en kunnen beter ingezet worden, vb. via een deelsysteem. Gezinnen/personen die gebruik maken van een autodeelsysteem gaan zich rationeler verplaatsen. Dit leidt tot minder voertuigkilometers, minder uitstoot, rationeler gebruik van materialen en meer ruimte op het openbaar domein. 1.000 personen die gebruik maken van deelwagens levert een besparing op van 90 ton CO2/jaar.”

“Het centrum zou één grote fietsstraat moeten worden.”

ZES: “De helft van de afstanden korter dan 5 km wordt nog afgelegd met de wagen. Wanneer 1.000 mensen per dag een afstand van 5 km heen en 5 km met de fiets afleggen ipv met de auto, dan besparen we bijna 500 ton CO2.”

“Kan er meer worden ingezet op ondersteuning bij het renoveren om een lager energiegebruik te bekomen.”

ZES: “Er zijn nog veel te renoveren woningen, vooral woningen van voor 1980. Energetisch renoveren van woningen leidt tot een lager energieverbruik en CO2 uitstoot. Vb. 1.000 dakisolaties geeft een besparing van 980 ton CO2, 1.000 woningen waarbij de beglazing wordt verbeterd, geeft een besparing van 702 ton CO2, e.a.. Maar best kiezen we voor totaalrenovaties waarbij de gebouwschil in zijn geheel wordt aangepakt.”

“Kunnen we niet via coöperaties zonnepanelen op de scholen plaatsen. Coöperaties van ouders die hierin investeren en zo de school van hun kinderen voorzien van groene energie?”

ZES: “Investeren in zonnepanelen is een zeer goede investering. Alle beschikbare daken zouden moeten voorzien worden met zonnepanelen. Wanneer we op 10 basisscholen installaties plaatsen van 10 kWp, besparen we 21 ton CO2.”

“Kunnen we het concept van volkstuinen aangevuld met zelfpluk fruitbomen introduceren in onze gemeente?”

ZES: “Kleine lokale initiatieven om eigen voedsel te produceren, maakt dat we minder voedsel van buitenaf moeten gaan importeren en dus dat er minder vrachtverkeer nodig is. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van andere voordelen op het vlak van gezondheid, ruimte, biodiversiteit, ea.”

“Ook de gemeente zou haar voorbeeldrol moeten opnemen door renovatie van eigen gebouwen.”

ZES ‘40% minder uitstoot in de gemeentelijke gebouwen in Denderleeuw komt overeen met een besparing van 352 ton CO2 per jaar. %aar ook op vlak van mobiliteit en duurzame aankopen kan de gemeenten een voorbeeldrol opnemen.”

Gepubliceerd op  vr 10 nov 2017