Gemeente Gemeente Erpe-Mere

ILvA gaat afval via containers inzamelen

ILvA wil de afvalberg kleiner maken en stelt voor dat de restfractie en het GFT-afval vanaf 2021 via containers worden ingezameld en per kilogram worden aangerekend, zodat het principe “de vervuiler betaalt” correct wordt toegepast.

De afvalberg is groot en de verwerking ervan is erg duur. De afgelopen 10 jaar heeft ILvA het afvaltarief niet aangepast, terwijl de kostprijs voor de afvalverwerking in die periode fors is gestegen. Hierdoor moeten de gemeenten in verhouding steeds meer bijleggen, bovenop wat de inwoners betalen aan stickers en zakken. De inwoners betalen via de gemeentebelasting dus mee, maar worden niet gesensibiliseerd om minder afval te hebben. Goede sorteerders worden steeds minder beloond en daarom kiest ILvA voor de invoering van “diftar”, waarbij je betaalt per kilogram restfractie en GFT, en niet voor een algemene prijsverhoging, waarbij de zakken en stickers voor iedereen duurder zouden worden. Met diftar betaalt de vervuiler rechtstreeks: wie minder afval heeft en goed sorteert, betaalt dus minder dan wie die inspanning niet levert. De cijfers uit Oosterzele, waar ILvA dit systeem voor de inzameling van de restfractie al toepast, bewijzen dat deze inzamelmethode aanzet tot afval vermijden en beter sorteren: de hoeveelheid restfractie daalde er van 127 naar 94,6 kg per inwoner.

Afval vermijden en goed sorteren.

Vandaag mag al heel veel afval vanuit de restfractie naar de GFT-container en de nieuwe blauwe zak. Alle plastic verpakkingen zijn naar de PMD-zak verhuisd en sinds kort mogen etensresten (ook vlees) de GFT-container in. ILvA wil ook het thuiscomposteren aanmoedigen, want wie dit doet, hoeft geen of weinig GFT-afval aan te bieden. Wie afval vermijdt en goed sorteert, zal hierdoor een lagere afvalrekening hebben dan wie dat niet doet. Een eerlijke en rechtvaardige methode dus.

Voordelen containers?

Het gebruik van containers is heel gebruiksvriendelijk. Geurhinder blijft beperkt, je moet niet langer met zakken sleuren en ongedierte kan niet in de container. Het probleem van gescheurde zakken door katten kan ook niet meer. Een container is ook veel duurzamer dan de gele zak. Met je restfractie wordt immers ook de gele zak zelf verbrand. Jaarlijks is dat niet minder dan 215.000 kilogram aan plastics die in rook opgaat.

Wat met appartementen en sluikstorten?

Er zijn verschillende types containers (40, 140 en 240 liter). Wie op een appartement woont en geen plaats voor een container van 140 liter, zal een handige, draagbare container van 40 liter worden aangeboden. Voor grote appartementsgebouwen zullen oplossingen op maat worden voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

Er is geen bewezen verband tussen het gebruik van containers en sluikstorten. Ook de bezorgdheid dat voorbijgangers afval in andermans container zullen gooien, is ongegrond. De ervaring van ILvA in Oosterzele, maar ook van andere intercommunales die containers gebruiken, leert dat hier geen problemen rond bestaan. We zullen sowieso aanraden de container telkens vol aan te bieden, zo geraakt er geen ander afval bij.

Thuiscomposteren!

Uw tuin, uw paradijs! Maar hebt u nog wel tijd over om ervan te genieten? Of gaat uw tijd vooral op aan karweitjes en tuinklusjes die steeds meer tuinafval opleveren? Het kan ook anders… Denk aan de kringloop en kies voor tuinieren met minder resten én minder werk.

Koop goedkoper een compostvat en compostbak

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren, u kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak of op een composthoop. Compostvaten en –bakken zijn te verkrijgen aan het loket van de dienst Leefmilieu.

Meer info via deze link.

Hoeveel zal de afvalinzameling kosten vanaf 2021?

Diftar

Bij diftar bestaat je kost uit 2 delen: een forfaitaire aanbiedingskost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram.

Restfractie:

  • Aanbiedingskost:
    • Containers van 40 liter en 140 liter: 0,25 euro
    • Container van 240 liter: 0,50 euro
  • Kost per kilogram: 0,25 euro

 GFT

  • Aanbiedingskost: Containers van 40 liter en 140 liter: 0,125 euro
  • Kost per kilogram: 0,085 euro

Bezoek recyclagepark

0 – 2000 kg: 0,075 euro/kg

2001-5000 kg: 0,15 euro/kg

Vanaf 5001 kg: 0,30 euro/kg

Eerste 100 kg recycleerbaar afval: gratis

Timing

De invoer van dit nieuwe systeem is gepland in 2021, in verschillende fasen. Je zal zeker nog voldoende informatie krijgen over de manier van werken. ILvA bereidt na de eerdere goedkeuring door de Raad van Bestuur de uitvoering nu concreet voor. De aangesloten gemeenten leggen, nadat het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord ging met de omschakeling, het vernieuwde retributiereglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Een nieuwe weg is dus ingeslagen.

Gepubliceerd op  do 28 nov 2019