Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Heraanleg dorpsplein Burst

Het project omvat de heraanleg van het dorpsplein, de Gentsestraat tot voorbij het kruispunt met de Akkerstraat, de Kerkstraat tot aan de Tweekerkenstraat en de Sint-Pietersstraat.

Het gaat om een totaalproject met ontdubbbeling van de riolering en heraanleg van de wegenis.

KERKPLEIN

Wordt aangelegd in grijze granietstenen van 18x15 cm.

De huidige groenzone tussen kerk en RVT verdwijnt en er komt een dubbele rij parkeervakken om het parkeren beter te ordenen.

Op het kerkplein komt een vredesboom met zitbank er rond en thv de ingang van de school en achteraan de kerk komen ook bomen. De toegang tot de kerk wordt ingericht zonder trappen.

GENTSESTRAAT

Rijweg in asfalt in een breedte van 5,40 m met greppel van 30 langs beide kanten. Een fietspad van 1,50 m en een variabel voetpad. Ingerichte busperrons voorbij het kruispunt met de Akkerstraat.

KERKSTRAAT

Ook in de Kerkstraat wordt het gedeelte tussen de Oudenaardsesteenweg en de straat naar het kerkhof aangelegd in erfaanleg in dezelfde granieten straatstenen als deze van het kerkplein. Hogerop wordt de asfaltweg vernieuwd en wordt er een kleine wegversmalling voorzien zodat tot aan de Tweekerkenstraat toch een voetpad kan aangelegd worden.

SINT-PIETERSSTRAAT

Wordt aangelegd in erfaanleg met grijze betonklinkers van 22x22 tot tegen de woningen.

Prijs

De raming van het gemeentelijk aandeel is 915.000 euro BTW, erelonen, veiligheidscoördinatie en herzieningen inbegrepen.

Meer info

U kan de plannen downloaden.