Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gezocht: locaties langs de Molenbeek en de Serskampsebeek voor nieuwe boomgaarden, heggen, houtkanten, bomen of poelen

De vallei van de Molenbeek en de Serskampse beek vormt een verbinding tussen de Scheldevallei en Vlaamse Ardennen via oa. de Serskampse bossen en de Geelstervallei. In Erpe-Mere gaat het om de vallei van de Molenbeek die door de deelgemeenten Burst, Bambrugge, Ottergem, Vlekkem en Erondegem stroomt.

Om dit landschap te versterken, stimuleert de provincie Oost-Vlaanderen samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de realisatie van nieuwe landschapselementen.

Wij zijn dan ook op zoek naar geschikte locaties voor het aanplanten van heggen, houtkanten, bomenrijen, een solitaire boom of een hoogstamboomgaard - of voor de aanleg of herstel van poelen, rootputten of verlande grachten. Dit kan op weiland, langs perceelsranden, op een talud of een ‘verloren hoek’…

Een fijn netwerk van landschapselementen maakt het landschap aantrekkelijker en speelt bovendien een belangrijke rol als leefgebied voor specifieke planten- en diersoorten, zoals de kamsalamander, de steenuil, diverse soorten vleermuizen, vlinders en wilde bijen. De landschapselementen kunnen tegelijk dienst doen als schaduwplaats voor vee.

Ben je eigenaar van percelen in dit valleigebied?
Kunnen nieuwe landschapselementen er tot hun recht komen? Neem dan contact op met Paul Haustraete van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
(055 20 72 65 of info@rlva.be). Zij bekijken met jou de mogelijkheden op maat.

De kaart toont de afbakening van het projectgebied. Binnen het beschikbare budget geven we voorrang aan locaties in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen. Deze realisaties worden tot 80% gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en passen in het project ‘Gestroomlijnd Landschap, projectgebied Molenbeek-Serskampse beek’.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap

Duiding bij de kaart:

Het projectgebied bevindt zich deels in het Scheldeland en voor een deel in de Vlaamse Ardennen, en doorkruist zeven gemeenten: Wichelen, Wetteren, Lede, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem.

Gepubliceerd op  ma 23 dec 2019