Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gewestplan

In de jaren zeventig zijn er voor heel België gewestplannen opgemaakt. De overheid heeft het land toen ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen, zoals woongebied, industriegebied, natuurgebied, recreatiegebied, enzovoort. 
Deze plannen werden tot het jaar 2 000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt.

Hoe aanvragen

U kunt de gewestplannen raadplegen op geoloket.be.