Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gemeenteraad

Zittingsdata en documenten

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan en zo het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Hij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college. De gemeenteraad vergadert doorgaans eenmaal in de maand in het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg. Geïnteresseerden kunnen de openbare zittingen bijwonen.

Samenstelling