Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gelijke Kansen

2021 Jaar van de Gelijke Kansen

Erpe-Mere is een warme en koesterende gemeente. Toch is je hier thuis voelen en een deel kunnen uitmaken van de gemeenschap niet altijd vanzelfsprekend. Denk maar aan wie het minder breed heeft, anders geaard is, een handicap heeft, uit een andere cultuur komt…  Wij vinden dat iedere inwoner de kans moet krijgen om zich mee in te zetten voor Erpe-Mere, om mee te groeien, te werken en te (be)leven. Daarom roept het bestuur het jaar 2021 uit als ‘Jaar van de Gelijke Kansen’. Hiermee willen ze onderstrepen dat iedereen telt. 

Er wordt dit jaar gewerkt rond verschillende thema’s: gendergelijkheid, gelijkberechtiging van LGBTQI+ personen, inclusie van mensen met een handicap, sociale gelijkheid, inburgering en integratie en Noord-Zuid solidariteit.

Meer info

Kalender 2021 

Februari - sociale gelijkheid:

Maart- gendergelijkheid:

April- Noord-Zuid:

Mei - LGBTQ+:

Juni - Migratie & inburgering:

Juni is een populaire verhuisperiode. Veel mensen willen vóór de zomer hun intrek nemen in hun nieuwe woning. Hoe maken wij (anderstalige) nieuwkomers wegwijs in onze gemeente? o.a. door:

  • Een onthaalmoment voor de nieuwe inwoners (door de coronamaatregelen is dit moment jammer genoeg nog niet kunnen doorgaan).
  • Bij de dienst Bevolking kan je terecht voor je adreswijziging, e-ID, Kids-ID, rijbewijs, ...
  • De mini sociale kaart van Erpe-Mere biedt een overzicht van alle organisaties, diensten en voorzieningen in diverse sectoren zoals algemeen welzijnswerk, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, ...
  • Babbelonië: een gezellige wekelijkse bijeenkomst van Nederlandstalige en anderstalige mensen.
  • De taalcoach ondersteunt scholen van Erpe-Mere in hun begeleiding van anderstalige en taalzwakke leerlingen. 
  • Een overzicht van alle scholen op ons grondgebied vind je hier

Juli t.e.m. september - personen met een handicap:

Blijf deze pagina volgen voor de verdere invulling van het Gelijke Kansen jaar

Bekijk ook

Een aantal concrete maatregelen en interessante webpagina’s: