Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Geen versoepeling van de coronamaatregelen. Enkel de bib gaat weer open.

Deze week evalueerde de burgemeester samen met het overlegorgaan de bijkomende lokale maatregelen. Met het vooruitzicht van de eindejaarsperiode is dit een geschikt moment om de balans op te maken van de genomen maatregelen en de huidige stand van zaken.

Het aantal Covid-19-besmettingen vertoont, na een stagnatie, opnieuw een stijging. Daarom nam de burgemeester de beslissing om de lokale maatregelen uit het burgemeestersbesluit van 28 oktober 2020 te behouden. Enige uitzondering hierbij is de bibliotheek. Vanaf 14 december zal de bibliotheek opnieuw haar deuren openen, maar wel onder strenge voorwaarden. De service bib aan huis en de afhaaldienst blijven daarenboven bestaan. 

Met de aankomende feestdagen is dit geen gemakkelijke beslissing om te nemen, maar de cijfers tonen aan dat het bittere ernst is. Met de feestdagen in het vooruitzicht roept de burgemeester iedereen op om zich te houden aan alle regels. Hij is er zich van bewust dat dit voor velen emotioneel heel zwaar is, maar alleen samen kunnen we een derde golf vermijden.  

Een eventuele versoepeling van de maatregelen vanaf 4 januari is onder voorbehoud en afhankelijk van de situatie aan het eind van de kerstvakantie. 

Wat stond er nu alweer in het politiebesluit van 28 oktober 2020?

  • De activiteiten in georganiseerd verband (namelijk door een club of vereniging) zijn verboden.
  • Sporthal Steenberg en de bijhorende kunstgrasvelden en de sporthal Sint-Bavo zijn gesloten voor het publiek.
  • De service ‘bib aan huis’ en de afhaaldienst van de bibliotheek gaan wel door vanuit de gemeentelijke bibliotheek.
  • Jeugd- en sportkampen die niet georganiseerd worden door de gemeente zijn verboden.
  • Afhaaleetfestijnen of het aan huis leveren van maaltijden door verenigingen of clubs zijn verboden.
Gepubliceerd op  do 10 dec 2020