Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Correctie op gewogen Diftar

Vanaf 5 april 2021 starten we in Erpe-Mere met gewogen Diftar. Hierbij wordt je afval dat je aanbiedt gewogen en betaal je per kilo.

Voor bepaalde groepen in de gemeente, zoals mensen met incontinentie- of stomaproblemen, betekent dit jammer genoeg een hogere afvalfactuur buiten hun wil om. Ook gezinnen met jonge kinderen worden tijdelijk geconfronteerd met meer afval. Om deze doelgroepen een steuntje in de rug te geven keurde de gemeenteraad op 23 februari enkele financiële tussenkomsten goed.

Hoeveel bedraagt de correctie?

  • Inwoners met incontinentie- of stomaproblemen krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 18 euro.
  • Ouders van pasgeboren kinderen krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 20 euro.
  • Door Kind en Gezin erkende opvanginitiatieven krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 30 euro.
  • Gezinnen met kinderen onder de 2 jaar, die herbruikbare luiers gebruiken, krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 50 euro.

Hoe kan je de tussenkomst aanvragen?

Vanaf 15 maart zal je bovenstaande financiële tussenkomsten kunnen aanvragen. Meer informatie over de manier waarop je de aanvraag kan doen, zal je binnenkort hier kunnen terugvinden.

Gepubliceerd op  do 25 feb 2021