Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Laat jouw stem horen over de fietsveiligheid in onze gemeente!

De gemeente Erpe-Mere wil, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent, de fietsveiligheid langs de fietsroutes verbeteren.

Daarvoor is het belangrijk om een compleet beeld te verkrijgen van welke wegen fietsers op dit moment gebruiken en waar de belangrijkste knelpunten zich bevinden.

Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! Door jullie fietsroutes in te tekenen en te beoordelen op fietsveiligheid, kunnen we een fietsroutekaart opstellen waarop alle veilige en minder veilige fietsroutes en kruispunten aangeduid zijn. Met die kaart gaan we dan concrete stappen ondernemen om de fietsveiligheid in Erpe-Mere te verbeteren.

Om jouw fietsroutes te beoordelen en de knelpunten aan te duiden: klik op https://fietstrack.ugent.be/welkom/erpemerefietsroutekaart

Meer info: mobiliteit@erpe-mere.be   

Gepubliceerd op  ma 25 okt 2021