Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Erpe-Mere natuurlijk verbinden van noord naar zuid

Langs en in de omgeving van de fietsverbinding willen we via subsidies aanplantingen realiseren. Het gaat over inheemse hoogstam boomgaarden, houtkanten, (knot) bomenrijen en heggen. We willen dit zowel op openbaar domein als op privédomein doen.

Het doel is het creëren van een veilige en groene fietsgordel van het noorden tot het zuiden van de gemeente.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Elke gebruiker of eigenaar van een perceel dat zichtbaar is vanaf het traject. Het perceel moet dus niet meteen vlak aan de weg zelf liggen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 100%! De Provincie staat in voor 80% van dat bedrag via het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). De gemeente  legt zelf 20% bij. Als eigenaar moet je bijgevolg zelf niets betalen! Het is een éénmalig project, dus mis deze kans niet!

Wat doe je als je met ons wil aanplanten?

Je neemt contact op met onze duurzaamheidsambtenaar. Het is de bedoeling dat je precies aangeeft op welk perceel je wenst aan te planten, en wat je in gedachten hebt.

Vervolgens neemt een medewerker van het regionaal landschap contact met je op. Hij bekijkt samen met jou wat er kan worden aangeplant en maakt hiervoor een plan op. In het plantseizoen 2021-2022 worden de aanplantingen uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Zelf hoef je bijgevolg niets te doen!

Hoe aanmelden?

Mail naar: duurzaam@erpe-mere.be of bel naar 053 60 34 52.

Vermeld zeker volgende gegevens op: Contactgegevens, kadasternummer, locatie op het perceel waar je aanplantingen wil doen, en over welke aanplant het gaat (hoogstam boomgaarden, houtkanten, (knot) bomenrijen en/of heggen)

Aanvragen dienen te gebeuren vóór 15 september 2021

Gepubliceerd op  wo 23 jun 2021