Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Erkenning van opvanginitiatief

Organisaties die actief zijn in de jeugdraad, sportraad en/of subsidies ontvangen, zijn al erkend door de gemeente Erpe-Mere. Andere aanbieders van activiteiten en kampen voor de doelgroep kinderen tot en met 14 jaar en jongeren met een beperking tot en met 21 jaar die een werking hebben op het grondgebied van Erpe-Mere (dat kunnen zowel zelfstandigen als verenigingen zijn), kunnen door de lokale overheid erkend worden om een fiscaal attest in het kader van kinderopvang te mogen uitreiken.

Via het formulier in bijlage kunnen opvanginitiatieven die voldoen aan onderstaande voorwaarden een aanvraag indienen bij de gemeente Erpe-Mere.

De opvanginitiatieven moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen.
 • De activiteiten vinden plaats buiten de normale lesuren, in de vrije tijd.
 • Het doel van het opvanginitiatief stemt overeen met de beleidsdoelstellingen van de gemeente Erpe-Mere.
 • De doelstelling van het opvanginitiatief is niet het beleven van een levensbeschouwing of het bedrijven van politiek.
 • De activiteiten zijn groepsgericht.
 • De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.
 • Het initiatief kan aantonen dat het beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering.
 • Het initiatief kan aantonen dat het beschikt over een brandverzekering voor de locatie waar haar activiteiten plaatsvinden.
 • Het initiatief levert een activiteitenprogramma van het inkomstenjaar waarvoor het attest wordt aangevraagd af bij aanvraag.

Komen niet in aanmerking:

 • Initiatieven die cursussen organiseren gegeven in het kader van onderwijs.
 • Initiatieven die bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen en andere schoolreizen organiseren.
 • Initiatieven die bijles organiseren.
 • Lidgelden van verenigingen.

De aanvragen tot erkenning als opvanginitiatief worden door de dienst Jeugd of de dienst Sport binnen de 8 weken na ontvangst van de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.