Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Een ondersteuningsplan voor Erpe-Mere

Het voorbije jaar was ongezien. Het coronavirus zette ons dagdagelijks leven op zijn kop en vergde van ieder van ons ongeziene inspanningen. Daarom stelde het lokaal bestuur een plan op om de impact van de coronacrisis voor iedereen in Erpe-Mere zo laag mogelijk te houden, het ondersteuningsplan.

Met dit plan willen we als gemeente de lokale impact zo minimaal mogelijk houden en het aangenaam leven in Erpe-Mere in standhouden. Er werd aandacht besteed voor de heropstart van onze lokale economie, ons rijk verenigingsleven, de koopkracht van de gezinnen, onze jeugd en het welzijn van onze inwoners.

De nota (die je in de bijlage kan terugvinden) is een samenvatting van:

  • De reeds genomen beslissingen
  • De beslissingen die voortzetting vereisen op basis van de noden
  • De voorstellen tot verdeling der gelden van de diverse overheden
  • Voorstellen om, de noden die wij onderkennen, te lenigen


Het is eigenlijk een voorstel van ‘voortschrijdend inzicht’. Dit betekent concreet dat er in de nabije en eventuele verdere toekomst nog zal bijgestuurd worden, omdat het lokaal bestuur wil kunnen inspelen op de vragen die nog op ons afkomen.

Gepubliceerd op  di 23 feb 2021