Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Sport- en beweegplatform (kernraad)

SPORTRAAD wordt SPORT- EN BEWEEGPLATFORM ERPE-MERE

Een nieuwe naam, een nieuwe richting die het gemeentebestuur uitgaat met de participatie van de Erpe-Merenaren in het project ‘sport en beweging’ in Erpe-Mere.

Op 1 januari 2019 trad het decreet lokaal bestuur in voege en dat heeft een aantal belangrijke gevolgen op het vlak van gemeentelijke adviesraden.

Het gemeentebestuur is voorstander van advies en participatie en koos daarom om een adviesorgaan over sport op te richten, niet meer onder de noemer sportraad, maar wel onder de meer omvattende omschrijving ‘sport- en beweegplatform’.

Binnen dit platform wordt de inspraak georganiseerd van al wie met sport bezig:  de sport- en de cultuurverenigingen die bewegingsvormen aanbieden (bijvoorbeeld OKRA), scholen, privé-organisaties, individuele sporters, leerkrachten, fietsers en wandelaars, G-sport, kortom alle sportieve en bewegende inwoners. Het lijstje is niet beperkt tot deze doelgroepen.

Die inspraak en participatie gebeurt niet via de klassieke periodieke vergaderingen, maar wel op bepaalde momenten via thematafels (sportcafémodellen waarop alle inwoners kunnen aanwezig zijn), een eigen Facebookpagina en een eigen e-mailadres.

Daar kan dan gediscussieerd worden over alle aspecten van sport, beweging en gezondheid.

Die gesprekken zijn de basis voor adviezen aan het gemeentebestuur.

Het ‘sport – en beweegplatform’ bestaat uit

  • Een kernraad, bestaande uit 5 personen, met als opdracht de organisatie van het sport- en beweegplatform en het schrijven van adviezen op vraag van het sport- en beweegplatform en/of het gemeentebestuur.
  • Een organisatieraad, met als opdracht het organiseren van de bestaande en nieuwe activiteiten.

De oprichting en samenstelling van de kernraad en de organisatieraad werd bevestigd door het college van burgemeester en schepenen op 20 augustus 2019.

Bij adviesraden vermelden we enkel de voorzitter.

Samenstelling