Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Magazijn

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Afhalen van allerhande signalisatie (na het bekomen van een vergunning).
  • Afhalen uitleen goederen (tafels en stoelen mits toelating van cultuur).
  • Afhalen van zandzakjes bij wateroverlast.
  • Melden van zwerfvuil.
  • Het ophalen van achtergebleven fietsen.
  • Melden van gevaarlijke situatie op de weg.
  • Bijstand verlenen aan de burger in bepaalde situaties.
  • Meldpunt aangereden dieren (omhaling door onze diensten).