Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Raad voor toerisme

De gemeentelijke raad voor toerisme is het gemeentelijk orgaan dat adviesbevoegdheid heeft voor alle aspecten van toerisme en recreatie.

De Raad voor toerisme heeft tot doel

Advies verlenen aan het plaatselijk beleid met betrekking tot toerisme,recreatie en de hiermee verband houdende onderwerpen worden behandeld. Vanuit eigen initiatief of in overleg met het gemeentebestuur initiatieven nemen om toerisme en recreatie in de gemeente te promoten en te stimuleren (voorbeelden: ontwerp en uitwerking wandelroutenetwerk; idee amusEMand). Stimuleren en organiseren van samenwerking tussen personen en verenigingen die zich in de gemeente met toerisme en recreatie bezighouden

Leden van de raad voor toerisme zijn

  • Verenigingen die op het vlak van toerisme en recreatie een gemeentelijke werking hebben (1 persoon per vereniging)
  • Burgers met een gezonde interesse voor toerisme en recreatie op lokaal vlak.

Samenstelling