Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De GROS heeft tot doel

  • Advies te verlenen bij het plaatselijk beleid met betrekking tot de problematiek van ontwikkelingssamenwerking en de hiermee verband houdende materies die door het gemeentebestuur worden behandeld;
  • Adviserend op te treden inzake door de plaatselijke overheid of andere overheden voorgelegde vragen met betrekking tot het regionale of federale beleid inzake de aangelegenheden waarvoor de raad bevoegd is;
  • Coördinerend op te treden tussen de verschillende verenigingen die zich op lokaal vlak voor ontwikkelingssamenwerking inzetten;
  • Op de ruimste wijze bij te dragen tot de bewustwording van de Noord-Zuidproblematiek in Erpe-Mere. Daartoe kan de raad ook zelfstandig projecten en programma’s inrichten of ondersteunen – zowel hier als in het Zuiden – met het oog op voorlichting, begeleiding, vorming, financiële- of morele steun, publicaties, enz….
  • Erpe-Mere is een fairtradegemeente en geeft hiermee aan effectief werk te maken van eerlijke handel en duurzame lokale productie en consumptie
  • Erpe-Mere promoot de korte keten, door rechtstreeks bij onze boeren te kopen scoor je niet alleen op ecologisch vlak maar wordt de lokale economie gesteund (https://www.erpe-mere.be/korte-keten)

Het doel van de adviesraad zal in pluralistische geest nagestreefd worden met naleving van de mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, volkerenrechten en de democratische principes.

Het gemeentebestuur vraagt voor de aangelegenheden die verband houden met gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking voorafgaandelijk het advies van de GROS. De GROS kan eveneens op eigen initiatief advies geven.

Leden van de GROS zijn

  • Verenigingen die inzake ontwikkelingssamenwerking in Erpe-Mere een werking hebben. Ze worden vertegenwoordigd door één lid of plaatsvervangend lid van deze vereniging;
  • Natuurlijke personen die interesse hebben voor ontwikkelingssamenwerking.

Bij adviesraden vermelden we enkel de voorzitter.

Samenstelling