Gemeente Gemeente Erpe-Mere

OCMW-raad

Zittingsdata en documenten

Het OCMW heeft als taak ‘eenieder in menswaardige omstandigheden’ te laten leven en biedt daarom een uitgebreid dienstenpakket aan. De raad voor maatschappelijk welzijn is hier het hoogste orgaan en bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De raad stippelt het beleid uit en vergadert maandelijks. De vergaderingen van de raad zijn gedeeltelijk openbaar.

Geïnteresseerden kunnen de openbare zittingen bijwonen op volgende data (na de gemeenteraad):

2023

 • 31/01/2023
 • 28/02/2023
 • 28/03/2023
 • 25/04/2023
 • 30/05/2023
 • 27/06/2023
 • 05/09/2023
 • 26/09/2023
 • 24/10/2023
 • 28/11/2023
 • 19/12/2023

2024

 • 30/01/2024
 • 27/02/2024
 • 26/03/2024
 • 30/04/2024
 • 28/05/2024
 • 25/06/2024
 • 03/09/2024
 • 24/09/2024
 • 22/10/2024
 • 26/11/2024
 • 03/12/2024

Samenstelling