Gemeente Gemeente Erpe-Mere

OCMW-raad

Agenda en notulen

Het OCMW heeft als taak ‘eenieder in menswaardige omstandigheden’ te laten leven en biedt daarom een uitgebreid dienstenpakket aan. De raad voor maatschappelijk welzijn is hier het hoogste orgaan en telt elf leden. De raad stippelt het beleid uit en vergadert maandelijks. De vergaderingen van de raad zijn gedeeltelijk openbaar.

Samenstelling