Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Jeugdraad

Jeugdraad Erpe-Mere wil een thuishaven zijn voor kinderen en jongeren uit Erpe-Mere. Een ontmoetingsplaats die de belangen van de jeugd ondersteunt en ruimte maakt voor experiment. Door jeugdverenigingen een stem te geven in het lokaal gemeentebeleid bouwen we samen aan een toekomst.

We willen een vertrouwenshuis, bruggenbouwer en een labo zijn voor en door de jeugd. Daarnaast willen we nadenken over de plaats van jeugd(cultuur) in de bredere samenleving. Tegelijkertijd willen we volwassenen bewust maken dat jongeren en kinderen volwaardige burgers zijn van de samenleving, en zo de dialoog aangaan met de bestuurlijke macht.

We geloven in de kwaliteit van onze jeugd en willen de versnippering tegengaan. Het is ons doel om jeugd(verenigingen) met elkaar in contact te brengen om een samenhorigheidsgevoel te creëren. In ons ideaalbeeld hebben we ook aandacht voor de planeet. We zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu en cultuur.

 

Onze waarden

 • Een vertrouwenshuis met ruimte voor experiment.
  Als jeugdraad geloven we heel sterk dat we geen clubje van insiders mogen zijn. Het moet een open en eerlijke plaats zijn waar iedereen tot zijn recht kan komen en ruimte krijgt tot zelfexploitatie. Jongeren zijn mondiger dan ooit en verdienen de veilige ruimte die ze nodig hebben. Ze hebben geen nood aan betutteling maar aan mede-zeggenschap,ruimte om te experimenteren en een goede coaching

 • Iedere stem telt.
  De kinderen en jongeren van vandaag zijn actieve bewoners van de samenleving en ervaringsdeskundige van het jong zijn. De jeugdraad is overtuigd dat iedereen die wil moet kunnen meewerken aan de toekomst van een goede samenleving. De jeugd mag geen nichegroep zijn maar moet bij iedere gemeentelijke beslissing in acht genomen worden met blijvende aandacht voor kinderen en jongeren die niet gemakkelijk de toegang vinden tot participatieve processen.
 • Jeugdverenigingen zijn de voedingsbronnen van onze jeugd.
  Het belang van jeugdverenigingen onder de aandacht brengen is een noodzaak. Zij vormen voor een deel onze samenleving en zijn wekelijks paraat om onze kinderen en jongeren op te vangen en te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Hen ondersteunen en laten participeren in het beleid kan alleen maar een meerwaarde betekenen voor de samenleving.
 • Jeugdcultuur is een basisrecht.
  Een diversiteit aan culturele ontwikkeling zorgt ervoor dat jongeren en kinderen een brede ontwikkeling meekrijgen. Het bereidt hen voor op een plaats in de samenleving. De wereld is meer en meer een plaats waar respect voor diversiteit thuishoort. Door hen in deze ontwikkeling te begeleiden zorgen we ervoor dat volwassenen van de toekomst er een kritische maar open geest op na houden.

 

Onze aandachtspunten

 • Jeugdruimte en jeugdcultuur
  De jeugd van Erpe-Mere heeft recht op voldoende uitdagende kwaliteitsvolle ruimte om op een zelfstandige veilige basis zichzelf te ontplooien. Dit zowel op fysiek (in de vorm van groene speelruimte) als op psychologisch vlak.
 • Duurzame samenleving
  Onze jeugd zijn de nieuwe volwassenen. De beslissingen die vandaag genomen worden zijn van groot belang voor hen in de toekomst. Jongeren hebben recht op educatie en inzicht in ecologie , economie en de samenleving. Hun stem en visie moet gehoord worden in deze debatten om samen een duurzame samenleving na te streven.
 • Professionalisering van het jeugdwerk
  Jeugdwerk is niet louter een vrijblijvende bezigheid met kinderen of jongeren. Vanuit de jeugdraad willen we kwalitatieve opleidingsdagen of ontmoetingsdagen aanbieden. Het is van groot belang dat jeugdwerkers een globaal inzicht verwerven.

 

Missie

De jeugdraad van Erpe-Mere is een ontmoetingsplaats waar gestreefd wordt naar een vertrouwensrelatie met ruimte voor experiment en met het oog op een duurzame ontwikkeling binnen de samenleving. We doen dit door jongeren en kinderen een stem te geven in het algemene beleid van de gemeente Erpe-Mere.

Bij adviesraden vermelden we enkel de voorzitter.

 

Ik wil lid worden van de jeugdraad

Wil jij lid worden van de jeugdraad? Vul dan het formulier in.

Samenstelling