Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Detailhandelsplan

Het gemeentebestuur Erpe-Mere stelde in samenwerking met Solva een detailhandelsplan op.

Een detailhandelsplan is een beleidsinstrument dat een meerjarenvisie met kernversterkende acties en initiatieven omvat. Het vertrekt vanuit bestaande studies en analyses. De gemeente wil in een context van e-commerce, een beperkte handelsoppervlakte en een zoekende consument antwoorden bieden op de wijzigende omgevingsfactoren wat de lokale economie betreft.

Het detailhandelsplan is een leidraad zijn voor adviezen bij vergunningsaanvragen, een argumentatie voor de beoordeling van besluitvorming, een sturingsmiddel met het oog op de (economische) leefbaarheid van de verschillende dorpskernen, een houvast voor budgetbeslissingen en een middel om het gemeentebestuur en de handelaars nader tot elkaar te brengen.