Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Definitieve opstelling Bosstraat, Topmolenstraat en Hoogkouterbaan

Sinds 2 november 2020 geldt er een proefopstelling in de Bosstraat, Topmolenstraat en Hoogkouterbaan om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Deze proefopstelling werd permanent geëvalueerd door lokaal bestuur Haaltert in samenwerking met de gemeente Erpe-Mere.
Nu stappen we over naar de definitieve opstelling.

In het kader van de evaluatie is ook een ‘bus je mening’ uitgevoerd in de beide gemeenten waarbij er naar de mening van de inwoners uit de omgeving gevraagd werd. Op 8 juli 2021 is op het college van burgemeester en schepenen in Haaltert beslist om van de proefopstelling naar een definitieve opstelling te gaan, rekening houdend met de evaluatie van de ‘bus je mening’. Er zullen in de definitieve verkeersopstelling enkele wijzigingen doorgevoerd worden ten opzichte van de proefopstelling.

Definitieve opstelling

De behouden elementen uit de proefopstelling:

  • De parkeervakken in de Bosstraat en de gele onderbroken lijnen tussen de parkeervakken in.

De elementen uit de proefopstelling die niet behouden zijn in definitieve opstelling:

  • Knip t.h.v. de Hoogkouterbaan – Bosstraat
  • Snelheidslimiet van 30 km/u in de Bosstraat

Bijkomende elementen die meegenomen worden in de definitieve opstelling:

  • Hoogkouterbaan éénrichtingsverkeer (van Pontweg richting Bosstraat).
  • Wisselende parkeervakken en extra parkeerplaatsen in de Hoogkouterbaan.
  • Verbindingsweg tussen Hoogkouterbaan en 's Gravenkerselaar éénrichting, in de richting Hoogkouterbaan.
  • Tonnagebeperking (3,5 ton) in de ruimere omgeving.
  • Bijkomende snelheidsinformatieborden in ’s Gravenkerselaar.

Bijkomend element dat meegenomen zal worden voor uitvoering op een later moment:

  • Buurtwegen in de omgeving zullen geoptimaliseerd worden voor zachte weggebruikers.

Vanaf 19 juli kunnen geïnteresseerden op de www.haaltert.be de plannen van de nieuwe verkeersopstelling in detail bekijken. 

Gepubliceerd op  ma 12 jul 2021