Gemeente Gemeente Erpe-Mere

De premie-aanvraag voor meermaals betaalde netkosten start vanaf 1 juli 2022

Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan vanaf 1 juli 2022 tot 31 december 2022 een premie aanvragen.

Bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter werden meermaals distributienettarieven aangerekend. Een gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof (14/01/2021) dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde.

De Vlaamse Regering keurde een tegemoetkoming goed. Plaatste je een digitale meter voor 30 juni dan kan je in aanmerking komen.

Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar je kan ze aanvragen als premie vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 via het premieloket van Fluvius.

Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van de premie.

Premiebedrag

Het premiebedrag hangt af van het omvormervermogen van jouw zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en van de maand van je laatste jaarafrekening (voorafgaand aan de plaatsing van de digitale meter), en varieert van 0 euro tot maximaal 170 euro.

Meer info

Meer informatie vind je op https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies/netkost

Gepubliceerd op  do 07 jul 2022